PolskiAngielski
  Schowek0
  Twój schowek jest pusty
  Koszyk0
  Twój koszyk jest pusty ...
  Strona główna » Regulamin

  Regulamin

  alt

   

  Sklep internetowy Mika Tkaniny, działający pod adresem MikaTextiles.com, prowadzony jest przez firmę: Andrzej Michalski Olimp-Trade, z siedzibą w Wołomin, przy ul. Legionów 22, NIP: 125-059-72-29, tel. +48 601 804 928

  Szybki kontakt

  1. Sklep internetowyMika Tkaniny, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.MikaTextiles.com

   

  Zamówienie, realizacja, zmiany

   

  2. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała poprawnej rejestracji w systemie oprogramowania Sklepu – składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z firmą Olimp-Trade

  3. W zamówieniu Klient wskazuje, za pośrednictwem systemu oprogramowania strony internetowej Sklepu, zamawiany towar, jego ilość, adres i sposób dostawy oraz sposób płatności.

  4. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie Sklepu, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Dodatki i ozdoby użyte przy prezentacji towarów nie są przedmiotem sprzedaży.

  5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej dane niezbędne do dokonania płatności przelewem.

  6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu.

  7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Sklep części zamówienia, Klient może odstąpić od umowy lub zdecydować o realizacji przez Sklep możliwej do zrealizowania części zamówienia, powiadamiając niezwłocznie Sklep o podjętej decyzji poprzez wiadomość e-mail.

  8. W przypadku braku towaru w magazynie Sklepu i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

  9. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje: 
  - w przypadku płatności przelewem – z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym Sklepu płatności Klienta za towar;
  - w przypadku płatności za pomocą systemu płatności – z chwilą otrzymania przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

  10. Zmiany w zamówieniu, nie będące rezygnacją z zamówienia, Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania – przekazania do wysłania. Modyfikacje zamówienia mogą dotyczyć powiększenia zamówienia o dodatkowe towary lub ich ilość, adresu dostawy zamówienia bądź też zmiany danych na fakturze.

  11. Klient może dokonać rezygnacji z całości lub części zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 10 Regulaminu. Rozpoczęcie realizacji zamówienia wiąże się ze zmianą struktury zapasów towaru w magazynie Sklepu. Anulacja zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji powoduje obniżenie wartości towaru przygotowanego do wysłania.

  12. Sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta w przypadku ustawicznego nieregulowania przez Klienta płatności za dokonane zamówienia.

  13. Dokonywanie przez Klienta zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem lub za pomocą poczty elektronicznej.

   

  Cena, płatność

   

  14. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy.

  15. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

  16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania ustalonych w czasie akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży są realizowane zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

  17. Sklep umożliwia płatność za zamówione towary przelewem bankowym, kartą płatniczą/kredytową za pomocą płatności on-line.

  18. Klient, dokonując zamówienia, zobowiązuje się dokonać płatności za zamówione towary w ciągu 7 dni od otrzymania od Sklepu potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia. Brak wpłaty w podanym terminie jest traktowany jako rezygnacja Klienta z zakupów i powoduje anulowanie zamówienia.

  19. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

   

  Dostawa

   

  20. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz od wagi całości zamówionego przez Klienta towaru wraz z opakowaniem. Cennik dostawy jest podany w tabeli na stronie www.MikaTextiles.com Na koszt dostawy składa się cena usługi przesyłki podana przez operatora, cena opakowania oraz podatek VAT.

  21. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zwanych przewoźnikami, w zależności od wybranej przez klienta formy dostawy.

  22. Czas realizacji zamówienia, czyli okres pomiędzy rozpoczęciem realizacji zamówienia a przekazaniem przez Sklep zamówionych przez Klienta towarów do przewoźnika, wynosi zwykle do 3 dni roboczych. W szczególnych przypadkach, Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

  23. O zrealizowaniu zamówienia Sklep informuje Klienta niezwłocznie pocztą e-mail.

  24. Deklarowany czas dostawy towaru przez przewoźnika znajduje się na stronie internetowej przewoźników.

  25. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

   

  Zwroty, reklamacje

   

  26. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny.

  27. Towar podlegający zwrotowi musi być nieuszkodzony (niepobrudzony, niepocięty) i w ilości zgodnej z dołączoną fakturą VAT. Podstawą zwrotu jest faktura VAT oraz wypełniony formularz zwrotu, które klient zobowiązany jest dołączyć do zwracanego towaru.

  28. Koszt przesyłki towaru do Klienta oraz koszt przesyłki zwracanego towaru do Sklepu nie podlegają zwrotowi i ponosi je Klient. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów wysłanych za pobraniem.

  29. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwracany towar na konto bankowe Klienta w przypadku płatności za towar przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności w przypadku płatności kartą płatniczą/kredytową w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zwracanego towaru wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu oraz fakturą VAT.

  30. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: 
  – wad fabrycznych,
  – uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, 
  – niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

  31. Do odsyłanego towaru Klient powinien załączyć fakturę VAT dołączoną do zakupów wraz z formularzem reklamacji. W przypadku reklamacji wynikłej z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, do odsyłanego towaru należy dołączyć protokół szkody, podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Reklamowany towar powinien być odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sklep nie przyjmuje reklamacji towarów wysyłanych za pobraniem.

  32. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów towaru, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

  33. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

  34. Przy zakupie produktów z kategorii "Tkaniny" oraz "Dzianiny", klient kupuje przynależny udział w belce materiału o łącznej długości 50mb. Po odcięciu tkaniny od belki, towar jest uznawany za używany i nie ma możliwości jego zwrotu, zakładając, że realizacja odbyła się we właściwy sposób po stronie obsługi sklepu. 

   

  Dane osobowe

   

  35. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  36. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

   

  Postanowienia końcowe

   

  37. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

  38. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16 lutego 2014. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.Mikatextiles.com. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.


  Przejdź do strony głównej
  Newsletter

   

  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu